Internet ve Ağ Güvenliği: Güvenlik Duvarı ile Korunma

Güvenlik Duvarı Nasıl Çalışır?

Bilgisayarınızda güvenlik duvarı kurulu olabilir. Fakat hatalı kullanıyor olabilir misiniz?

Hatalı kullanımları azaltmak için güvenlik duvarının nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olmakta fayda var.

Bilgisayarınızın güvenliğini sağlamak için güvenlik duvarınızın güncel ve etkin olması yanı sıra anlamlı kuralların tanımlanmış olması gerekir.

(resim: Düşünce tuzağı / Kötü düşünce)

Güvenlik duvarının getirdiği sıkı trafik kontrolünden sıkılıp güvenlik duvarını kapatmak sıklıkla yapılan hataların başında gelir.

Güvenlik duvarını kapatmak yerine sıkı trafik kontrolünden rahatsız olmamak için kulandığınız programlar ile ilgili kural eklemek daha iyi bir yaklaşımdır.


Güvenlik duvarı nasıl çalışır?

(resim: güvenlik duvarı)
  • Bir bölgeyi korumak için çekilen bir duvara benzer.
  • Bu duvarın belirli yerlerine kapılar koymazsak bu sefer de dışarıda olup da bizim dostumuz olan kişilere bölgemizi kapamış oluruz. Dolayısı ile kurallar tanımlarken gerekli olan uygulamaları da göz önünde bulundurmalıyız.
  • Gelen ve giden trafiği kontrol ederken tanımlanan kurallar sıra ile uygulandığından tanımlanan kuralların ve sırasının anlamlı olması gerekir.

Konu Listesi / Menü

Bilgimi Koruyorum

Bilgi Güvenliği

Bilgisayar ve Erişim Güvenliği

Tehditler ve Korunma Yöntemleri

Internet ve Ağ Güvenliği

Sözlük *

  • Güvenlik Duvarı (Firewall)
    Güvenlik duvarı kurulduğu sisteme gelen ve giden ağ trafiğini kontrol ederek yetkisiz veya istenmeyen yollardan erişim sağlamasını engellemeye yarayan yazılım veya donanımdır.
  • (Network)
    Ağ birbirine kablolarla veya kablosuz bağlanmış sunucu, yazıcı, bilgisayar, modem gibi birçok haberleşme cihazlarının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır.
Web Uygulama Güvenlik Sözlüğü:
(resim: davet listesi kontrol eden kapidaki kişi)

"Güvenlik duvarı bir kokteyle gelen kişilerin davetli olup olmadığını kontrol eden görevli gibidir.

Davetli olmayan uygulamaları bilgisayarımıza geçirmez ve bunların bize zarar vermesini engeller."

© 2011 Tüm hakları TUBİTAK-BİLGEM'e aittir. Kullanım Şartları yerine getirilmeden ve referans gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Bu sayfa T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı kapsamında yapılmıştır.
Bilgi için