Bilgisayar ve Erişim Güvenliği: Yedekleme

Yedekleme Planı ve Genel Öneriler

Herhangi bir sebepten dolayı veri kaybı yaşandığı zaman kaybedilen verilerin yerine konulabilmesi için ileri görüşlü davranmak ve bir yedekleme planı oluşturmak önemlidir.

Yedeklenecek bilginin önemine ve değişim hızına göre kapsamlı planlar ya da donanımlar gündeme gelebilir. Sağlıklı bir yedekleme planı için aşağıdaki konulara karar verilmelidir; (resim: Yedekleme Planı)

 1. Hangi bilgilerin / dosyaların yedekleneceği,
 2. Hangi zamanlarda yedek almak gerektiği ,
 3. Yedeklerin nerede ve hangi isimle saklanacağı


Yedek dosyaların isimleri: Neden önemli?

İhtiyaç halinde yedek alınan dosyalar gerçekten işe yarayacak mı? Yoksa o dosyaların nerede olduğu veya hangi isimli yedeği kullanmak gerektiği de başka bir problem mi olacak?

Özellikle sık ve uzun süreli yedek alınan durumlarda, yedek olarak tutulan dosyaların ya da klasörlerin de yönetilmesi gerekir. Bunun için, tercihinize göre;

 • Etkin bir isimlendirme politikası oluşturmak (projeadı_yıl_ay_gün_saat gibi)
 • Yedek dosya/klasörlerin isimleri, içerikleri ve durumları hakkında notların takip edildiği çizelgeler ya da dökümanlar oluşturmak
gibi yöntemler yardımcı olabilir.
Disk alanı kısıtından dolayı ne kadar eski yedeklerin korunacağı ve hangilerinin silineceğine de karar verilebilir. Yedek dosyaların isimlendirmesinde bu döngü de rol oynayabilir.

Örneğin Her ayın 10., 20. ve 30. günü (son günü) olmak üzere en son üç yedeğin korunmasına karar verildi ise yedek isimleri şöyle olacaktır.

 1. "projeadi_10" => içinde bulunulan ya da geçmiş ayın 10. günü alınan yedek
 2. "projeadi_20" => içinde bulunulan ya da geçmiş ayın 20. günü alınan yedek
 3. "projeadi_30" => içinde bulunulan ya da geçmiş ayın 30. günü alınan yedek

Yedekleme zamanları: Nasıl karar verilir?

Yedekleme yapılacak zamana karar verirken
 • Yedeği alınacak bilgilerin ne kadar sık değiştiği, dolayısı ile
 • Problem anında ne kadar güncel yedeklere ulaşılmak istendiği

önem kazanır.

Örneğin her ay düzenli olarak hazırladığınız raporlar varsa

 1. Her ayın son haftası bu raporları hazırlarken sürekli değişiklikler yapıyorsanız, çalıştığınız günler boyunca her gün 1 kez hatta belki öğlen ve akşam olmak üzere günde ikişer kez yedek alıyor olabilirsiniz.
 2. Tamamlanan ve sunulan raporlar üzerinde sonradan değişiklik yapılmıyorsa bu raporları her ay 1 kez yedeklemek yeterli olabilir.

Yedek dosyaların yeri: Neden önemli?

Alınan yedeklerin nerede saklandığı da önemli bir konudur.

Temel olarak prensip farklı bir ortama (farklı bir disk, CD, DVD gibi) yedek almak gerektiğidir. Aynı disk üzerine ne kadar yedek alırsanız alın, disk bozulduğu anda hem asıl dosyalarınızı hem de yedek dosyalarınızı kaybedebilirsiniz.

Birden fazla diskiniz yoksa en azından işletim sisteminden kaynaklanacak problemlerden korunmak amacı ile bilgisayarınızdaki diski biçimlendirerek farklı mantıksal disk bölümlerine (partition) sahip olabilirsiniz. Bu sayede " işletim sistemine ait bilgileri", "kullanıcıya ait bilgileri", ve "yedek dosyalarını" farklı mantıksal disk bölümlerine kaydedebilirsiniz.

İşletim sisteminin kullanılmaz hale geldiği durumlar

 • Donanımsal ya da uygulama kaynaklı herhangi bir nedenden kaynaklanabilir.
 • Kullanıcıya ait önemli veriler zarar görmeden sadece işletim sisteminin kurulu olduğu mantıksal disk formatlanarak yeniden işletim sistemi kurulabilir.

Problemin kaynağının tespit edilebilmesi için işletim sistemine ait olay kayıtlarının da işletim sisteminin bulunduğu diskte değil arşiv/yedek için ayırdığınız disk bölümünde bulunması önerilir.

Konu Listesi / Menü

Bilgimi Koruyorum

Bilgi Güvenliği

Bilgisayar ve Erişim Güvenliği

Tehditler ve Korunma Yöntemleri

Internet ve Ağ Güvenliği

Sözlük *

 • Disk Biçimlendirme (Disc Partitions)
  Diskinizi biçimlendirmek demek diskinizi farklı mantıksal disk bölümlerine ayırmak anlamına gelir.

  Örneğin 80 GB alana sahip olan bir disk 30 GB işletim sistemi diski (C:\ sürücüsü) 50 GB kişisel dosyaları ve programları saklamak için arşiv diski (D:\ sürücüsü) olarak iki parçaya ayrılabilir. Hatta bilgisayar üzerine birden fazla işletim sistemi kurulacaksa arşiv diski 40 GB yapılıp, 20’şer GB alan da iki işletim sistemi (Örneğin: pardus ve windows) için ayrılabilir.
 • USB Bellek (USB Flash)
  Kapasiteleri 256 GB'a kadar ulaşabilen, küçük, hafif, çalışma esnasında sökülüp takılabilir ve taşınabilir veri depolama aygıtlarıdır.
 • Olay Kayıtları (Event Logs)
  Bir işletim sisteminin tuttuğu kayıtları ifade eder. Olay günlüğü kayıtları, sorunları incelerken ve çözerken size önemli bilgiler sağlar.
 • Sabit disk (Hard Disk)
  Sabit Disk ya da Hard disk kısaca HDD, veri depolanması amacı ile kullanılan manyetik kayıt ortamlarıdır.
Web Uygulama Güvenlik Sözlüğü:
(resim: Yedekleme)

© 2011 Tüm hakları TUBİTAK-BİLGEM'e aittir. Kullanım Şartları yerine getirilmeden ve referans gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Bu sayfa T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı kapsamında yapılmıştır.
Bilgi için