Bilgisayar ve Erişim Güvenliği

Dosya Erişim ve Paylaşım Güvenliği

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hedefler

  • Paylaştırılan dosyaların korunma gerekliliğini açıklayabilmek.
  • Dosya erişim haklarını düzenleyebilmek.
  • Bilmesi gereken prensibini açıklayabilmek.
  • Şifreleme yöntemi ile dosyaların nasıl korunabileceğini açıklamak.

Konu Listesi / Menü

Bilgimi Koruyorum

Bilgi Güvenliği

Bilgisayar ve Erişim Güvenliği

Tehditler ve Korunma Yöntemleri

Internet ve Ağ Güvenliği

Sözlük *

  • Paylaştırılmış Klasör (Shared Folder)
    Paylaştırılmış klasörler başkasının erişimine izin verdiğiniz ve çoğu zaman dosya paylaşmak amacıyla kullandığımız klasörlerdir.
  • Bilmesi Gereken Prensibi (Need to Know Principle)

    Gizlilik dereceli bir ilgiyi, belgeyi, projeyi veya malzemeyi ancak görevi gereği öğrenme ve kullanma sorumluluğu olma ve uygun gizlilik dereceli Şahıs Güvenlik Derecesine sahip olma durumudur.

Web Uygulama Güvenlik Sözlüğü:
(Resim: Dosya erişim ve paylaşım güvenliği)

© 2011 Tüm hakları TUBİTAK-BİLGEM'e aittir. Kullanım Şartları yerine getirilmeden ve referans gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Bu sayfa T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı kapsamında yapılmıştır.
Bilgi için