İnternet’te uygunsuz içerik veya suç unsuru içeren yayınlar farkettiğiniz zaman bunları ilgili kurum ya da birimlere bildirmeniz gerekir.

Uygunsuz veya suç unsuru içeren internet yayınlarını Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kurduğu İnternet Bilgi İhbar Merkezi’ne bildirebilirsiniz.

Hangi durumları İnternet Bilgi İhbar Merkezi’ne bildirmeniz gerekir?

 • İntenet ortamında yapılan yayınlarda intihara yönlendirme, azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme veya intihara herhangi bir şekilde yardım etme fiillerinden birinin veya birkaçının oluştuğunu düşünüyorsanız
 • Çocukların (18 yaşından küçük bireyler) cinsel olarak istismarı suçunun işlendiğini düşünüyorsanız
 • Sağlık için tehlikeli madde (alkollü içkiler, tütün, tiner ve sağlık için tehlikeli her türlü madde) temini suçunun işlendiğini düşünüyorsanız
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma veya özendirme suçlarının işlendiğini düşünüyorsanız (Bu maddeler çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara verildiği veya tüketimine sunulduğunda suç oluşmaktadır).
 • Müstehcenlik suçunun işlendiğini düşünüyorsanız
 • Kişilerin ve özellikle çocukların fuhuşa teşvik edilmesi, bunun yolunun kolaylaştırılması, buna aracılık edilmesi suçlarından birinin veya birkaçının işlendiğini düşünüyorsanız
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun işlendiğini düşünüyorsanız
 • 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna aykırılık bulunduğunu düşünüyorsanız

Hangi durumlarda bilgisayarınızda kontroller yapmanız ve/veya bilgi sistem personeline başvurmanız gerekir?

 • Bilgisayarınızda gereksiz bir yavaşlama durumunda,
 • Sizin müdahaleniz olmadan bir bilgi kaybı veya değişikliği ile karşılaştığınızda,
 • Kontrol dışı programların çalışması durumunda,
 • Kontrol dışı web sayfalarının açılması durumunda,
 • Virüs tespit ajanlarının çalışmadığını fark ettiğinizde.

Konu Listesi / Menü

Bilgimi Koruyorum

Bilgi Güvenliği

Bilgisayar ve Erişim Güvenliği

Tehditler ve Korunma Yöntemleri

Internet ve Ağ Güvenliği

Sözlük *

 • Bilgisayar Virüsü (Computer Virus)
  Veri girişi yoluyla bilgisayarlara yüklenen, sistemin veya programların bozulmasına, veri kaybına veya olağandışı çalışmasına neden olan yazılım.
 • Virüs Tespit Ajanı (Antivirus Agent)
  Bilgisayarınızı zararlı programlardan korumak için virüsten korunma yazılımının virüsleri tespit eden yazılım parçasıdır.
Web Uygulama Güvenlik Sözlüğü:

Duyduk duymadık demeyin

Uygunsuz veya suç unsuru içeren internet yayınlarını bildirmek için

İnternet Bilgi İhbar Merkezi

(Resim: Güvenlik olayı bildirme)

© 2011 Tüm hakları TUBİTAK-BİLGEM'e aittir. Kullanım Şartları yerine getirilmeden ve referans gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Bu sayfa T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı kapsamında yapılmıştır.
Bilgi için