Bilgi güvenliğinin sağlanmasından herkes sorumludur.

Bu sorumluluklar yasal olarak da ifade edilmiş ve 5651 sayılı kanun "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" amacı ile düzenlenmiştir.Bundan 20 yıl kadar önce, bilgi işlem servisleri günümüzdeki kadar yaygın kullanılmadığından, bilişim sistemleri günümüzdeki kadar önemli bir yere sahip değildi. Daha iyi açıklamak gerekirse, eskiden iş süreçleri ve faaliyetlerin çok küçük bir kısmı bilişim sistemleri kullanılarak yürütülmekte iken günümüzde bilişim sistemleri hemen hemen her iş sürecinin bir parçası olarak yerini almıştır. İşte bu sebeble bilişim sistemlerinin güvenliği iş süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin yürütülebilirliği açısından çok önemlidir.

Bilgi güvenliğinden herkes sorumludurHerhangi bir bilgi sisteminde aşağıdaki konumlardan herhangi birisinde iseniz sorumluluğunuz var demektir.

  • Bilginin sahibi
  • Bilgiyi kullanan
  • Bilgi sistemini yöneten
Bu durum çok geniş bir kitleyi içerdiğinden "bilgi güvenliğinin sağlanmasından herkes sorumludur" diye genelleme yapmakta bir sakınca yoktur.

 

Herkes sorumlu ise bilgi güvenliğinin seviyesi nasıl belirlenir?

Bilgi sistemlerini bir zincir gibi düşündüğümüzde bu zincirin en zayıf halkası çoğunlukla sistemin kullanıcılarıdır. Unutulmamalıdır ki bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır."

Bilgi güvenliğinin seviyesi de bu durumda kullanıcılara bağlı olduğundan, kullanıcı bilinci bilgi güvenliğinin sağlanması için son derece hayati bir öneme sahiptir ve bilgi güvenliği seviyesini belirler.

Konu Listesi / Menü

Bilgimi Koruyorum

Bilgi Güvenliği

Bilgisayar ve Erişim Güvenliği

Tehditler ve Korunma Yöntemleri

Internet ve Ağ Güvenliği

Sözlük *

  • Bilişim (Informatics)
    İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimi.
Web Uygulama Güvenlik Sözlüğü:

Bilgi güvenliğinde kurumların yükümlülükleri

Bilişim Suçları Kanunu'nun Kurumlara Getirdiği Yükümlülükler Nelerdir? 5651 Sayılı Kanun metni için tıklayınız

Kurumlarda Bilgi Güvenliği Çözümleri - 1

Klasik tabirle dünya İnternet sayesinde kocaman bir köy halini aldı. Ancak bu köy gittikçe bilginin kontrolsüz, güvensiz, kirli ve hatta yasadışı yollardan ... Yazının tamamı için...

"Sorumluluk, her iki ucu da görünmeyen ve yalnızca ortasını görebildiğimiz bir ipe benzer "

William McFee

En zayıf halka = Bilgi güvenliğinin seviyesi

Çoğunlukla en zayıf halka insandır.

(Resim: Bilgi güvenliğinden herkes sorumludur)

© 2011 Tüm hakları TUBİTAK-BİLGEM'e aittir. Kullanım Şartları yerine getirilmeden ve referans gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Bu sayfa T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı kapsamında yapılmıştır.
Bilgi için